Онлайн справка за собственост на акции от масовата приватизация

Коментари · 6960 Виждания

Родените преди 1978 година може да се окаже, че притежават много пари

От 10 януари 2018 г. Централният депозитар и Националната агенция за приходите въведоха нова онлайн услуга, с която всеки притежател на бонова книжка може да провери собствеността си в акции, за да се ориентира какво притежава, информира elana.net.

Услугата се предлага на интернет страницата ewallet.csd-bg.bg.
За да се направи справка е необходимо да се въведе ЕГН и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП. ПИК е 12-цифров код, който се издава във всеки офис на НАП чрез подаване на заявление.
За наследници
При случай с наследници на притежатели на бонови книжки, справка може да бъде направена при инвестиционен посредник при наличие на удостоверение за наследство.

Процедурата при инвестиционния посредник за проверка на активи обаче не може да се задвижи само от един наследник – трябва да присъстват всички наследници или един да е упълномощен от тях. 

Коментари