Първият IFS Logistics Сертификат За Спедиторска Фирма В България

Коментари · 492 Виждания

“Куулспед ЕООД” Постигна Висока Оценка от IFS Logistics 2.3 – higher level (96.67%)

Водеща спедиторска компания в страната, се превърна в първата българска фирма, която успешно придоби IFS Logistics сертификация. Този престижен стандарт оценява качеството и безопасността на логистичните операции и до момента е привилегия на международните производители и спедитори.

IFS Logistics представлява стандарт, който определя строги изисквания за качеството и безопасността в логистиката, обхващайки всичко от транспорта и складирането до разпределението и обработката. За клиентите този стандарт служи като знак на гарантиран професионализъм и безопасност налогистичните услуги.

Под ръководството на г-н Г. Желев, Куулспед ЕООД постави нов стандарт, като стана първата българска спедиторска компания, придобила този престижен сертификат. Този успех затвърждава и подсилва ангажимента на фирмата към високите стандарти в логистиката и я утвърждава като иноватор в индустрията нахладилния транспорт.

Резултатът от одита за Куулспед ЕООД по стандарта IFS Logistics 2.3 higher level(96.67%) допълнително подчертава високата професионална изпълнителност на компанията.

Г-н Г. Желев, управител на Куулспед ЕООД, споделя: "Това постижение е резултат от нашата непрекъсната ангажираност и усилия да предоставяме на клиентите висококачествени услуги в областта на хладилния транспорт. Ние вярваме, че сертификацията по IFS Logistics потвърждава нашата готовност да предоставяме висококачествени услуги на клиентите си и ни помага да запазим лидерската си позиция на пазара."

С тази новина Куулспед ЕООД продължава да бъде пионер и иноватор в областта на логистиката в България и гарантира на клиентите си, че техните логистични нужди се обслужват с професионализъм и качество.

Коментари
shiyue1024yiyi shiyue1024yiyi 29 w

Dear immortals, I need some inspiration to create https://www.wowtot.com