Terms of Use

English  

 

 

GDPR - ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679)

 

 

 

Моля, прочетете Условията за ползване внимателно преди да използвате Сайта.

Следните условия уреждат използването на zdravei.bg, чиято платформа е собственост и се управлява от “Здравей Медия Груп

 

 1. Съгласие с условията на уебсайт платформата.

 

С помощта на Уеб платформата zdravei.bg, Вие се съгласявате с Условията за ползване и декларацията за поверителност на “Здравей Медия Груп“, която е включена в Условията чрез препратка. Моля, разгледайте нашата Политика за поверителност, за да разберете подробно нашите практики. Всеки път, когато използвате сайта, Вие се потвърждавате съгласието си с  настоящите Общи условия. Ако не желаете да бъдете обвързани с тези Условия за ползване, преустановете ползването на сайта.

Здравей Медия Груп разполага с правото да променя Общите условия по всяко време и по свое усмотрение. Модифицираните условия ще имат незабавен ефект след публикуването им и Вие давате своето сългасие чрез продължаване използването на Уебсайта. В случай на промяна на някое от условията, Вие ще бъдете информирани чрез известие на главната страница на сайта.  Вие сте отговорни за това да останете информирани за всички промени. Ако не сте съгласни с променените условия, преустановете ползването на сайта.

 1. Идентификационен профил

 

Може да се наложи да създадете профил и да зададете парола, за да използвате определени функции на уебсайта. Вие се съгласявате да осигурите, поддържате и актуализирате  вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както е описано в процеса на регистрация – стани член. Вие не можете да се представяте за друг човек или обект или да включвате данни, които са невярни за вашата самоличност или принадлежност към което и да е физическо или юридическо лице, включително с помощта на потребителско име на друг човек, парола или друга информация за профила.

 

Вие сте изцяло отговорни за поддържането на Вашия идентификационен профил и поверителността му. Вие сте изцяло отговорни за всички дейности, направени от вас или някой, който използва вашия акаунт. Вие се съгласявате да запазите вашата парола недостъпна за други лица. Ако смятате, че профилът ви е бил компрометиран, вие трябва незабавно да се свържете с нас по пощата, по електронна поща или по телефона. “Здравей Медия Груп“, България, София (столица), община София, пощенски код 1124, ул. Виктор Юго 7, (00) (+359) 087 7022 773 Вие се съгласявате да обезщетите Здравей Медия Груп за загубите, понесени от използването на Вашия профил от трета страна без изрично Ваше съгласие или с Ваше незнание, по Ваша непредпазливост.

 

 1. Забрани за дейност

 

По-долу е представен списък на дейностите, които са незаконни или забранени на уебсайта. Здравей Медия Груп запазва правото да разследва и да предприеме съответните правни действия срещу всеки, който по усмотрение на клуба, участва в някоя от забранените дейности.

 

Забранените дейности включват, но не се ограничават до, следното:

 • Използване на сайта за всяка цел, в нарушение на местното, държавно или национално законодателство или подзаконови актове;

 

 • Публикуване на информация на уеб сайта, която е заразена с вируси – троянски коне и други зловредни кодове;

 

 • Представяне информация за друго физическо или юридическо лице; Изопачаване на информация чрез осигуряване с друго физическо или юридическо лице;

 

 • Използване на лична информация на други членове, включително електронни адреси без тяхното съгласие;

 

 • Отправяне на заплахи, електронен тормоз или злоупотреба с лични дани;

 

 • Участието в действия, които ограничават или възпрепятстват всяко друго лице да използва на интернет страницата, или които по усмотрение на Здравей Медия Груп, излагат клуба или някой от потребителите му, доставчиците или други лица, на опасност или вреди от всякакъв вид;

 

 • Насърчаване на други хора да участват в забранени дейности, които са описани тук.

 

Здравей Медия Груп запазва правото си, но не по задължение, да извърши някое или всички от следните действия:

 

 • Да проучи всяко твърдение, че всичко публикувано на интернет страницата не съответства на тези Условия, както и да определи по свое усмотрение дали да премахне или да поиска отстраняването на съдържанието на информацията;

 • Да премахне всичко, което е оскърбително, незаконно или е в несъответствие с настоящите Общи условия;

 • Да прекрати достъпа на потребителя до сайта при всяко нарушение на настоящите Общи условия.

 

 1. Описание на продукта

 

Здравей Медия Груп се опитва да бъдe възможно най-точен в своето описание на услугата, която предлага. След одобрение и заплащане на членски внос, Вие имате право на достъп до платформата като официален и пълноправен член. Това включва възможност за публикуване на коментари под статии и достъп до информация на други членове. Здравей Медия Груп не гарантира, че описанията и информацията предоставена от третата страна (друг член) съответства на действителността.

 

 

 1. Електронна комуникация

 

Когато посещавате Уебсайта или изпращате електронни писма до нас, Вие общувате с нас по електронен път. Вие се съгласявате да получавате съобщения от нас по електронен път и ние ще общуваме с Вас чрез електронна поща или чрез публикуване на известия на Уебсайта. Вие се съгласявате, че всички договори, писма, известия и други съобщения, които ние Ви предоставяме по електронен път, съответстват на всички правни изисквания и че същата комуникация е в писмена форма.

 

 1. Хипервръзки

 

Този уебсайт може да съдържа хипервръзки към уебсайтове на трети страни, като например – рекламни сайтове или други свързани или несвързани дружества на клуба. Здравей Медия Груп не контролира и не поддържа тези сайтове на третите страни, техните продукти и услуги. Някои от тези сайтове може да съдържат материали, които са незаконни или информационно неточни. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Здравей Медия Груп не е отговорен пряко или косвено, за всяка щета или загуба, причинена или предполагаемо причинена от или във връзка с използването или разчитането на всяко съдържание, реклама, стоки, услуги, софтуер , продукти или други материали от такива сайтове. Всички тези сайтове са обект на политиките на собствениците на тези сайтове.

 

 1. Търговски права, марки, лога

 

Всички търговски марки, лога и марки за услуги, показани на сайта, са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на Здравей Медия Груп и / или на трети страни, които са разрешили тяхното използване (наричани общо “Търговски марки”). Нямате право да използвате, копирате, възпроизвеждате, публикувате, качвате, предавате, разпространявате или да измените тези марки по никакъв начин. Вашето използване на търговските марки на Здравей Медия Груп на друга интернет страница е строго забранено. Всички текстове и изображения публикувани в сайта, са защитени с авторски права, освен ако изрично е посочено друго. Здравей Медия Груп ще отстоява своите права върху интелектуалната собственост с цялата строгост на закона, включително и чрез съдебно преследване. Здравей Медия Груп не гарантира, нито поема отговорност, че използването на материали, показани на уебсайта, няма да наруши правата на трети страни, които не са собственост на или са свързани с клуба.

 

 1. Промени в сайта

 

Здравей Медия Груп може да направи някоя от следните промени по всяко време с или без предизвестие и без да носи отговорност към потребителя:

 

а) Да прекрати всички страници, съдържание, функции, ползи или услуги на сайта по всяко време;

 

б) Да наложи ограничения върху някои функции и услуги, или да ограничи достъпа Ви до някои части на Уебсайта или на целия уебсайт;

 

в) Прекратяване на всички разрешения, права и лицензи издадени тук.

 

 1. Гаранции

 

Вие се съгласявате, че използването на интернет страницата и съдържанието й е на Ваша отговорност. Здравей Медия Груп и неговите доставчици, ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ИЗРИЧНО. Приложимото право не може да позволи изключването на такива косвени гаранции, така че гореизложеното не може да се прилага за одобрените потребители, чиито данни се обработват надлежно от клуба само за целта, за която са предоставени. Здравей Медия Груп и доставчикът на интернет услугата не могат и не гарантират, че:

 

а. Сайтът ще бъде с надеждна, точна, пълна, или актуализира  своевременно информация;

б. Сайтът ще бъде без грешки, пропуски, закъснения, прекъсвания или загуби, включително загуба на данни;

С. Всички файлове, достъпни за изтегляне от този сайт ще бъдат свободни от вируси, троянски коне или други кодове, които имат разрушителни свойства;

г. Функциите или извършваните услуги на Уебсайта ще бъде непрекъснати, без грешки и дефекти.

 

 1. Ограничение на отговорността

 

Изключителното право на потребителите е да прекратят по което и да е време ползването на услугите на Здравей Медия Груп и да прекратят ползването на платформата на сайта. Здравей Медия Груп, представителите му както и платформата не носят отговорност за вреди, произтичащи от използването на сайта, след изрично съгласие от страна на клиента за тези условия при  кандидатстване за членство, включително лична информация, когато клиентът не е взел достатъчно мерки за предпазливост  на неговата / нейната лична информация. Някои юрисдикции не позволяват ограничаване на отговорността за косвени или случайни щети, в такива случаи Здравей Медия Груп,  неговите представители и доставчици на услуги ще имат ограничена отговорност, доколкото е разрешено от законодателството.

 

 1. Обезщетения

 

Вие се съгласявате да обезщетите Здравей Медия Груп и всеки от неговите представители и доставчици на услуги от и срещу всякакви искове, включително, но не ограничено до трети страни за уреждане на претенции, щети, разходи и пасиви, включително разумни такси за адвокати, произтичащи от или във връзка с нарушаване на настоящите Общи условия.

 

 1.  Прекратяване

 

Здравей Медия Груп  има право да прекрати Вашия достъп до сайта по каква да е  причина  и без ограничение, ако клубът по свое усмотрение, счита Вашето използване за неприемливо, или в случай на нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия. Здравей Медия Груп може, но не е задължен да Ви осигури предварително известие за прекратяването на достъпа Ви до сайта.