Privacy Policy

Политика на Поверителност

Благодарим Ви, че посетихте нашия уебсайт. Тази декларация за поверителност ви указва как използваме личната информация, събрана на този уебсайт. Моля, прочетете тази декларация за поверителност, преди да използвате уеб сайта или да изпратите лична информация. Използвайки този уебсайт, вие приемате практиките, описани в тази политика за поверителност. Тези практики могат да бъдат променени, но всички промени ще бъдат публикувани и ще се отнасят само до дейности и информация за предстояща, не за обратна връзка. Препоръчваме Ви да преглеждате декларацията за поверителност, когато посещавате сайта, за да следите промените в правилата и да сте сигурни, че ще разберете как ще бъде използвана личната Ви информация.

 

Какви типове информация събираме?

В зависимост от Услугите, които използвате, ние събираме различни типове информация от и за вас.

Ваши действия и информация, която предоставяте.

Ние събираме съдържанието и всяка друга информация, която предоставяте, когато използвате нашите Услуги, включително когато регистрирате акаунт, създавате или споделяте, изпращате съобщения или комуникирате с други лица. Това може да включва информация във или относно съдържанието, което предоставяте, като например местоположението на снимка или датата на създаване на даден файл. Ние също така събираме информация за начина, по който използвате нашите Услуги, като например типовете съдържание, което преглеждате или с което се ангажирате, или честотата и продължителността на вашите дейности.

Действия на други лица и информация, която те предоставят.

Освен това събираме съдържание и информация, които други лица предоставят, когато използват нашите Услуги, включително информация за вас, като например кога споделят снимка с вас, изпращат ви съобщение, качват, синхронизират или импортират вашите данни за контакт.

Ваши мрежи и връзки.

Ние събираме информация относно лицата и групите, с които се свързвате, и относно начина ви на взаимодействие с тях, като например лицата, с които най-често комуникирате, или групите, с които обичате да споделяте. Ние също така събираме данните за контакт, които предоставяте, ако качвате, синхронизирате или импортирате тази информация (като например адресна книга) от устройство.

Информация за плащания.

Ако използвате нашите Услуги за покупки или финансови трансакции (напр. покупка във “Здравей.бг” или в игра, дарение), ние събираме информация относно покупката или трансакцията. Това включва информация за вашето плащане, като например номера на дебитната/кредитната ви карта и друга информация за картата, сметката и удостоверяването, както и всякакви подробности за извършване на плащането, транспорта и данните за контакт.

Информация за устройства.

Ние събираме информация от и за компютрите, телефоните или другите устройства, на които инсталирате или от които осъществявате достъп до нашите Услуги, в зависимост от разрешенията, които сте предоставили. Имаме право да свързваме информацията, която събираме от вашите различни устройства, което ни помага да постигаме съгласуваност на Услугите на всички ваши устройства. Следват примери на информацията за устройството, която събираме: 

  • Атрибути, като например операционната система, версията на хардуера, настройките на устройството, имената и типовете на файловете и софтуера, заряда на батерията и силата на сигнала, както и идентификаторите на устройството.
  • Местоположения на устройства, включително конкретни географски местоположения, постигнати чрез GPS, Bluetooth или Wi-Fi сигнали.
  • Информация за връзката, като например името на мобилния ви оператор или ISP, тип браузър, език и часова зона, номер на мобилен телефон и IP адрес.

Информация от уеб сайтове и приложения, които използват нашите Услуги.

Ние събираме информация, когато посещавате или използвате уеб сайтове и приложения на трети лица, които използват нашите Услуги (например предлагат нашия бутон за харесване или вход чрез профил във “Здравей.бг” или използват нашите услуги за измерване и рекламиране). Това включва информация относно уеб сайтовете и приложенията, които посещавате, използването от ваша страна на нашите Услуги в рамките на тези уеб сайтове и приложения, както и информация, която ви/ни предоставя разработчикът или издателят на приложението или уеб сайта.

Информация от партньори трети лица.

Ние получаваме информация за вас и вашите дейности във и извън “Здравей.бг” от партньори трети лица, като например информация от партньор, когато предлагаме съвместно услуги, или от рекламодател, относно вашите взаимоотношения с тези лица.

Как използваме тази информация?

Ние сме отдадени на създаването на ангажираща и персонализирана връзка с хората. Ние използваме цялата налична информация за предоставяне и поддържане на нашите Услуги. Ето как:

Предоставяне, подобряване и разработване на Услуги.

Ние сме способни да предоставяме нашите Услуги, да персонализираме съдържание и да правим предложения за вас, като използваме тази информация, за да разберем как използвате и си взаимодействате с нашите Услуги, лицата или нещата, с които се свързвате или от които се интересувате, във или извън нашите Услуги. 

Ние също така използваме информацията, с която разполагаме, за да ви предоставим преки пътища и предложения. Например ние можем да предложим на ваш приятел да ви отбележи на снимка, като сравним снимките на вашия приятел със събраната информация от вашите снимки на профила и другите снимки, на които сте отбелязани. Ако тази функция е разрешена за вас, можете да контролирате възможността да предлагаме на други потребители да ви отбелязват на снимки чрез настройките за „Дневник и отбелязвания“. 

Когато имаме информация за местоположение, ние я използваме да адаптираме нашите Услуги за вас и другите хора, като например да ви помогнем да се отбележите и да намерите местни събития или предложения в района или да кажете на приятелите си, че сте наблизо. 

Ние провеждаме анкети и проучвания, тестваме функции в процеса на разработване и анализираме информацията, с която разполагаме, за да оценим и подобрим продуктите и услугите, за да разработим нови продукти или функции, както и за да извършваме дейности, свързани с проверки и отстраняване на неизправности.

Комуникация с вас.

Ние използваме вашата информация, за да ви изпращаме маркетингова комуникация, да общуваме с вас относно нашите Услуги и да ви уведомяваме за нашите политики и условия. Ние също така използваме вашата информация за отговор, когато се свързвате с нас.

Популяризиране на защитата и безопасността.

Ние използваме информацията, с която разполагаме, за да подпомогнем потвърждаването на акаунти и дейности и да популяризираме защитата и безопасността във и извън нашите Услуги, като например чрез разследване на подозрителна дейност или нарушения на нашите политики и условия. Работим усилено за защитата на вашия акаунт, използвайки екип от инженери, автоматизирани системи и модерна технология, като например шифроване и машинно обучение. Ние също така предлагаме лесни за използване инструменти за защита, които добавят допълнителен слой сигурност на вашия акаунт.

Използваме бисквитки и сходни технологии за предоставяне и поддържане на нашите Услуги и на всяко използване, изложено и описано в настоящия раздел на нашата политика.

 

Как се споделя тази информация?

Споделяне в рамките на нашите Услуги

Хората използват нашите Услуги за свързване и споделяне с други лица. Ние правим това възможно чрез споделяне на вашата информация по следните начини:

Лица, с които споделяте и комуникирате.

Когато споделяте и комуникирате, използвайки нашите Услуги, вие избирате аудиторията, която може да вижда споделеното. Например, когато публикувате във “Здравей.бг”, вие избирате аудиторията за публикацията, като например персонализирана група физически лица, всички ваши Приятели или членове на дадена Група. По същия начин, когато използвате Messenger, вие също така избирате лицата, на които да изпратите снимки или съобщение. 

Публична информация е всяка информация, която споделяте с публична аудитория, както и информация във вашия Публичен профил, или съдържанието, което споделяте на страница на “Здравей.бг” или друг публичен форум. Публичната информация е налична за всекиго във или извън нашите Услуги, тя е видима или достъпна чрез онлайн търсачки, API и офлайн носители, като например на телевизор. 

В някои случаи лицата, с които споделяте и си комуникирате, могат да изтеглят или да споделят на свой ред това съдържание с други лица във и извън нашите Услуги. Когато коментирате публикация на друго лице или харесате негово съдържание във “Здравей.бг”, това лице определя аудиторията, която може да вижда вашите коментари или харесвания. Ако аудиторията е публична, вашите коментари също ще са такива.

Лица, които виждат съдържание, споделено от други за вас.

Други лица могат да използват нашите Услуги за споделяне на съдържание за вас с аудитория по техен избор. Например могат да споделят снимка с вас, да ви споменат или да ви обозначат на конкретно място в публикация, да споделят информация за вас, която сте споделили с тях. Ако нещо ви смущава в нечия публикация, социалното съобщаване е начин хората бързо и лесно да помолят за помощ някого, на когото имат доверие. 

Приложения, уеб сайтове и интегрирания на трети лица във или чрез нашите Услуги.

Когато използвате приложения, уеб сайтове или други услуги на трети лица, които използват или са интегрирани с нашите Услуги, те могат да получават информация за вашите публикации или споделяния. Например, когато играете дадена игра с приятелите си от “Здравей.бг” или използвате бутона за споделяне или коментиране във “Здравей.бг” на даден уеб сайт, разработчикът на играта или уеб сайтът може да получат информация за вашите дейности в играта или да получат коментар или връзка, която споделяте от техния уеб сайт във “Здравей.бг”. В допълнение, когато изтеглите или използвате такива услуги на трети лица, те могат да осъществят достъп до вашия Публичен профил, който включва вашето потребителско име или потребителски ИД, възрастов диапазон, държава/език, списък с приятели, както и всяка информация, която споделяте с тях. Информацията, събрана от тези приложения, уеб сайтове или интегрирани услуги, се подчинява на техните собствени правила и политики. 

Нов собственик.

Ако собствеността или контролът на всички/част от нашите Услуги или на техните активи се промени, имаме право да прехвърлим вашата информация на новия собственик. 

Споделяне с партньори и клиенти трети лица

Ние работим с дружества трети лица, които ни помагат да предоставяме и подобряваме нашите Услуги или които използват рекламирането или свързани продукти, което пък прави възможно да управляваме нашите компании и да предоставяме безплатни услуги на хората по целия свят. 

Следват типовете трети лица, с които имаме право да споделяме информация за вас:

Услуги, свързани с реклама, измерване и анализи (само информация, непозволяваща персонално идентифициране).

Ние искаме нашите реклами да са толкова подходящи и интересни, колкото е и останалата информация, която намирате в нашите Услуги. Ето защо използваме цялата информация, с която разполагаме за вас, за да ви показваме подходящи реклами. Ние не споделяме информация, която ви идентифицира лично (информация, позволяваща персонално идентифициране, е например име или адрес на електронна поща, който може да се използва директно за връзка с вас или идентифицира личността ви), с партньори в областта на рекламата, измерването или анализите, освен ако не ни предоставите разрешение за това. Имаме право да предоставяме на тези партньори информация за обсега и ефективността на техните реклами, без да им предоставяме информация, която ви идентифицира, или ако сме обобщили информацията, така че да не ви идентифицира. Например имаме право да кажем на рекламодател как се е представила рекламата му, колко души са я видели или са инсталирали приложение, след като са видели рекламата, или да предоставим демографска информация, непозволяваща персонална идентификация (като например жена на 25 години в Мадрид, която харесва софтуерното инженерство), на тези партньори, за да им помогнем да разберат аудиторията или клиентите си, но само след като рекламодателят се е съгласил да спазва нашите насоки за рекламодатели. 

Доставчици, доставчици на услуги и други партньори.

Ние прехвърляме информация към доставчици, доставчици на услуги и други партньори, които глобално подкрепят нашия бизнес, като например предоставят услуги на техническата инфраструктура, анализират как се използват нашите Услуги, измерват ефективността на реклами и услуги, предоставят клиентско обслужване, улесняват плащания или провеждат академични проучвания и изследвания. Тези партньори трябва да спазват стриктни задължения за поверителност по начин, който е в съответствие с настоящата Политика за данни и със споразуменията, които сключваме с тях.

 

Как отговаряме на правни нареждания или предотвратяваме вреди?

Ние може да осъществяваме достъп до, да съхраняваме и да споделяме вашата информация в отговор на правно нареждане (като например разрешение за обиск, съдебна заповед или призовка) при наличие на основателна причина да смятаме, че законът изисква от нас да направим това. Това може да включва отговаряне на правни нареждания от юрисдикции извън България при наличие на основателна причина да смятаме, че отговорът се изисква от законите в съответната юрисдикция, засяга потребителите в нея и съответства на международно признатите стандарти. Може също така да осъществяваме достъп до, да съхраняваме и да споделяме информация при наличие на основателна причина да смятаме, че това е необходимо, за да: открием, предотвратим и да се справим с измама или друг вид незаконна дейност; да защитим себе си, вас и останалите потребители, включително като част от разследвания; или да предотвратим смърт или опасност за телесна повреда. Например имаме право да предоставяме информация на партньори трети лица относно надеждността на вашия акаунт, за да предотвратим измама и злоупотреба във или извън нашите Услуги. Информацията, която получаваме за вас, включително данните за финансови трансакции във връзка с покупки, извършени чрез “Здравей.бг”, може да се използва, обработва и съхранява за удължен период от време, когато тази информация е обект на правно нареждане или задължение, правителствено разследване или разследвания, отнасящи се до възможни нарушения на нашите условия или политики, или по друг начин за предотвратяване на вреди. Освен това може да съхраняваме информация от акаунти, дезактивирани за нарушения на нашите условия, за период от поне една година с цел предотвратяване на повторни злоупотреби или други нарушения на нашите условия.

Как ще ви уведомяваме при промени в настоящата политика?

Ще ви уведомяваме преди извършване на промени в настоящата политика и ще ви предоставим възможността да прегледате и коментирате редактираната политика, преди да продължите да използвате нашите Услуги.

 

 

Как да се свързвате с “Здравей.бг” с въпроси

Ето как можете да се свържете с нас, ако имате въпроси относно настоящата политика:

Свържете се с “Здравей.бг”, чрез пощенско писмо до адрес или чрез имайл:

Виктор Юго 7
София 
България 
1124

Phone: (+359) 087 7022 773 
Mail: info@zdravei.bg

Дата на последна редакция: 20. 05. 2016 г.