Да почетем Апостола на свободата


145 години от обесването на Васил Левски

Васил Иванов Кунчев, роден
в град Карлово,
в семейството на Иван Кунчев Иванов
и Гина Василева Караиванова.
Български Национален Герой,
идеолог и организатор на Българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО).
Известен е ,като
АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА.
Избран за №1 в списъка на Най-Великите Българи за всички времена!
ПОКЛОН!18 юли 1837 - 18 февруари 1873
Васил Иванов Кунчев, роден
в град Карлово,
в семейството на Иван Кунчев Иванов
и Гина Василева Караиванова.
Български Национален Герой,
идеолог и организатор на Българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация (ВРО).
Известен е ,като
АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА.
Избран за №1 в списъка на Най-Великите Българи за всички времена!
ПОКЛОН!

490 Виждания